Editor in Chief

Prof. Dr. Abdul Samat Musa

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: samat@usim.edu.my

 

Managing Editor

Dr. Mualimin Mochammad Sahid

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: mualimin.sahid@usim.edu.my

 

Editors:

 

Dr. Muhammad Nizam Awang @ Ali

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: mnizam@usim.edu.my

 

Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: yayan_sopyan@uinjkt.ac.id

 

Dr. Ahmad Syukran bin Baharuddin

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: ahmadsyukran@usim.edu.my

 

Dr. Asman Taeali

College of Islamic Studies, Prince Songkla University, Thailand

Email: ashrafphd47@gmail.com

 

Dr. Setiyawan Gunardi

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: setiyawan@usim.edu.my

 

Dr. Muneer Ali Abdul Rab

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: muneerali@usim.edu.my

 

Dr. Hendun bt Abd Rahman Shah

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: hendun@usim.edu.my

 

Dr. Adzidah binti Yaakob

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: adzidah@usim.edu.my

 

Dr. Amalina Ahmad Tajuddin

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: amalina@usim.edu.my

 

Dr. Fithriah Wardi

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: fitriwardi@usim.edu.my

 

Dr. Fadhlina bt Alias

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Email: fadhlina@usim.edu.my