[1]
hashim, izzah, Yusof, W. and Mohd Kusrin, Z. 2019. KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR. Malaysian Journal of Syariah and Law. 7, 1 (May 2019), 57-70. DOI:https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i2.122.