[1]
Mohd Salleh, M.M. 2018. PLASENTA HAIWAN DALAM PRODUK KOSMETIK DAN FARMASEUTIKAL: HALAL ATAU HARAM?. Malaysian Journal of Syariah and Law. 6, 2 (Nov. 2018), 101-110.