[1]
NASOHAH, Z. and Abd Shukor, M. 2018. Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah. Malaysian Journal of Syariah and Law. 6, 3 (Dec. 2018), 41-48.