(1)
hashim, izzah; Yusof, W.; Mohd Kusrin, Z. KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR. mjsl 2019, 7, 57-70.