(1)
NASOHAH, Z.; Abd Shukor, M. Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz Di Mahkamah Syariah. mjsl 2018, 6, 41-48.