Alshekh, S., Abdullah, R., & Samah, M. (2019). ظاهرة عقد الزَّواج الخارجيِّ في قانون الأحوال الشَّخصيَّة العراقيِّ: دراسة تحليلية. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(1), 125-144. https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.118