Mohd Salleh, M. M. (2018). PLASENTA HAIWAN DALAM PRODUK KOSMETIK DAN FARMASEUTIKAL: HALAL ATAU HARAM?. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(2), 101-110. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/148