NASOHAH, Z., & Abd Shukor, M. (2018). Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(3), 41-48. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/91