HASHIM, IZZAH; YUSOF, W.; MOHD KUSRIN, Z. KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR. Malaysian Journal of Syariah and Law, v. 7, n. 1, p. 57-70, 29 maio 2019.