NASOHAH, Z.; ABD SHUKOR, M. Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah. Malaysian Journal of Syariah and Law, v. 6, n. 3, p. 41-48, 20 Dec. 2018.