hashim, izzah, Wafaa’ Yusof, and Zuliza Mohd Kusrin. 2019. “KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR”. Malaysian Journal of Syariah and Law 7 (1), 57-70. https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i2.122.