Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin. 2018. “PLASENTA HAIWAN DALAM PRODUK KOSMETIK DAN FARMASEUTIKAL: HALAL ATAU HARAM?”. Malaysian Journal of Syariah and Law 6 (2), 101-10. http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/148.