NASOHAH, ZAINI, and Mahfuzah Abd Shukor. 2018. “Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz Di Mahkamah Syariah”. Malaysian Journal of Syariah and Law 6 (3):41-48. http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/91.