hashim, izzah, W. Yusof, and Z. Mohd Kusrin. “KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR”. Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 7, no. 1, May 2019, pp. 57-70, doi:10.33102/mjsl.v7i2.122.