hashim, izzah, Wafaa’ Yusof, and Zuliza Mohd Kusrin. “KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR”. Malaysian Journal of Syariah and Law 7, no. 1 (May 29, 2019): 57-70. Accessed October 21, 2019. http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/122.