Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin. “PLASENTA HAIWAN DALAM PRODUK KOSMETIK DAN FARMASEUTIKAL: HALAL ATAU HARAM?”. Malaysian Journal of Syariah and Law 6, no. 2 (November 29, 2018): 101-110. Accessed October 22, 2019. http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/148.