1.
hashim izzah, Yusof W, Mohd Kusrin Z. KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR. mjsl [Internet]. 29May2019 [cited 20Oct.2019];7(1):57-0. Available from: http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/122