MJSL - Volume 5, No.1, 2017

Published: 2017-08-17

PERWARISAN TANAH ADAT/ULAYAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ADAT PERPATIH : SATU TINJAUAN SYARAK

Mualimin Mochammad Sahid, Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh, Nik Rahim Nik Wajis, Setiyawan Gunardi, Mohd. Nasir Abdul Majid, Mariam Saidona Tagaranao, Nuur Athirah Ramli

TAHAP AMALAN MASYARAKAT TERHADAP TANAH ADAT DAN UNDANG-UNDANG TANAH ADAT: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN

Azman Ab Rahman, Lukman Abdul Mutalib, Syaryanti Hussin, Siti Selihah Che Hassan, Ahmad Zaki Salleh, Nurfadhilah Che Amani

DINAMIKA UNDANG-UNDANG TANAH ADAT DI NEGERI SEMBILAN: KAJIAN PERKEMBANGAN DAN ISU UNDANG-UNDANG

Adzidah Yaakob, Hendun Abd Rahman Shah, Suraiya Osman, Abidah Abd Ghafar, Norfadhilah Mohd Ali, Farah Salwani Muda, Dina Imam Supaat, Syahirah Abdul Shukor, Arif Fahmi Md Yusof, Normala Basir