HARTA TIDAK DITUNTUT: PUNCA DAN KAEDAH PENYELESAIANNYA

Main Article Content

Dr Nik Rahim Nik Wajis

Abstract

Harta pusaka yang tidak dituntut atau harta ‘pusaka beku’ sudah sekian lama menjadi masalah kepada masyarakat dan ianya menjadi semakin kronik sejak akhir-akhir ini ekoran jumlah kes yang semakin meningkat pada setiap tahun. Akibat dari itu maka timbullah pelbagai isu yang memberi kesan yang amat negatif kepada pihak-pihak yang terlibat khususnya ahli waris.  Terdapat banyak faktor serta punca yang membawa kepada berlakunya keadaan ini; antaranya sikap acuh tidak acuh atau sambil lewa masyarakat dalam pengurusan harta pusaka milik mereka.  Selain itu, ketidakfahaman masyarakat   tentang kaedah dan cara serta prosedur yang perlu dilakukan untuk menguruskan harta pusaka   juga merupakan faktor penyumbang kepada    berlakunya isu harta pusaka yang tidak dituntut semakin bertambah di Malaysia. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan dan perlu dicari kaedah dan mekanisma dalam menyelesaikan kemelut ini dari terus berlarutan.  Artikel ini akan menfokuskan kepada perbincangan tentang punca-punca mengapa berlakunya isu harta yang tidak dituntut ini serta kaedah yang boleh diaplikasikan bagi membantu menyelesaikan dan mengurangkan masalah dalam isu harta yang tidak dituntut ini.

Article Details

How to Cite
Nik Wajis, D. N. R. (2018). HARTA TIDAK DITUNTUT: PUNCA DAN KAEDAH PENYELESAIANNYA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(1), 129-141. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/100
Section
Articles

References

Abdullah Muhamad. (2007). Ke Arah Penyelesaian harta Pusaka Kecil Yang Lebih Bersepadu Cekap Dan Cemerlang. Prosiding Konvensyen Perwarisan Harta Islam.
Abdul Rashid R. & Yaakub N.I. (2010). Masalah Kegagalan Dan Kelewatan Pengagihan Harta Pusaka Di Malaysia. Jurnal Intelek.
Ahmad M.Y. & Laludin H. (2010). Pengurusan Harta Pusaka: Permasalahan Sikap Masyarakat Islam Di Malaysia Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam. Syariah Law Report
Anon. 30 September (2005). RM471 Juta Harta Pusaka Masih Gagal Diagih. Utusan Malaysia.
Azman Anuar. (2010). Terangilah Kehidupan Rakyat di Pedalaman. Utusan Melayu. Malaysia. 15 Mac.
Bibi Nur Alida Zulkafli & Md Yazid Ahmad. (2016). Kekangan Dan Penyelesaian Kelewatan Pengurusan Aset Pusaka Tak Alih Orang Islam Di Malaysia. Islamiyyat 38(1).
Buang A.H. (2009). Pengurusan Harta Keluarga Mengikut Islam Dan Realiti Semasa Di Malaysia. Jurnal Muamalat 2.
Rusnadewi Abdul Rashid & Noor Inayah Yaakub. N.d. Masalah Kegagalan dan Kelewatan Pengagihan Harta Pusaka Di Malaysia”. n.pl.
Hasbah Bakar. (2006). Pengalaman Amanah Raya (ARB) Dalam Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam. Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia Perspektif Undang-Undang dan Pentadbiran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. p.143.
Md Yusof N. (2008). Hukum Wisoyah Dan Realiti Permasalahannya Dalam Konteks Perancangan Pusaka Islam. Jurnal Muamalat 1.
Md Yazid Ahmad, Nor Yani Isa & Anuar Fakhri Omar. (2014). Analysis of Heir Pre-Investigation Mechanism According to Syariah Perspective. Mediterranean Journal of Social Science.
Md Yazid Ahmad & Hayatullah Laluddin. (2010). Pengurusan Harta Pusaka: Permasalahan Sikap Masyarakat Islam Di Malaysia Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam. Syariah Law Report.
Mohd Zamro Muda & Mohd Ridzuan Awang. (2006). Undang-Undang Pusaka Islam: Pelaksanaannya Di Malaysia. Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Putrajaya SDN BHD
Muhamad A (2006). Isu-Isu Dan Masalah-Masalah Dalam Pengurusan Pembahagian Pusaka Kecil. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam. p. 359-373.
Mujani M.K, Wan Hussain W.M.H., Yaakub N.I. & Abdul Rashid R. (2011). Construction of Failure Ad Delay Under Islamic Estate Management. International Business Management.
Mujani M.K, Wan Hussain W.M.H., Yaakub N.I. & Abdul Rashid R. (2012). Gift Inter Vivos for Charged Property. The Social Sciences.
Othman Yaacob. (2006). Pengalaman Amanah Raya (ARB) Dalam Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam. Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia Perspektif Undang-Undang dan Pentadbiran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Wan Suraya Wan Hassin, Wan Shahzlinda Shah Shahar & Ummi Munirah Syuhada Mohamad Zan (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harta Pusaka Beku Di Malaysia. Proceeding of The 3rd International Conference on Management and Muamalat 2016. Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Wan Harun W.A.H. (2010). Penyelesaian Dan Pembahagian Harta Pusaka: Isu dan Masalah. Jurnal Pengurusan JAWHAR.