Vol. 5 No. 1 (2017): MJSL - Volume 5, No. 1, 2017

					View Vol. 5 No. 1 (2017): MJSL - Volume 5, No. 1, 2017

This issue is available online since August 2017. This Special Issue of 'Tanah Adat'- Customary Land is published on regular basis that consists of research/review articles authored/co-authored by researchers from the Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia. 

Published: 2017-08-17

Articles

 • PERWARISAN TANAH ADAT/ULAYAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ADAT PERPATIH : SATU TINJAUAN SYARAK

  Mualimin Mochammad Sahid, Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh, Nik Rahim Nik Wajis, Setiyawan Gunardi, Mohd. Nasir Abdul Majid, Mariam Saidona Tagaranao, Nuur Athirah Ramli
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.44
 • TAHAP AMALAN MASYARAKAT TERHADAP TANAH ADAT DAN UNDANG-UNDANG TANAH ADAT: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN

  Azman Ab Rahman, Lukman Abdul Mutalib, Syaryanti Hussin, Siti Selihah Che Hassan, Ahmad Zaki Salleh, Nurfadhilah Che Amani
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.46
 • TAHAP KEFAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP TANAH ADAT DAN UNDANG-UNDANG TANAH ADAT: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN

  Azman Ab Rahman et al
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.47
 • TANAH ADAT DI NEGERI SEMBILAN: UNDANG-UNDANG, PELAKSANAAN DAN REALITI CUSTOMARY LAND IN NEGERI SEMBILAN: LAWS, IMPLEMENTATION AND REALITY

  Nawal Sholehuddin, Izawati Wook, Nurfadhilah Che Amani, Siti Selihah Che Hassan, Azman Ab Rahman, Mohamad Zaharudin Zakaria, Syed Mohd Najib Syed Omar, Lukman Abdul Mutalib, Nabilah Yusof, Syaryanti Hussin, Che Zuhaida Saari, Ahmad Anis Fauzi, Tengku Mansur Tengku Zainal Abidin
  1-10
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.48
 • PEMBANGUNAN TANAH ADAT DI NEGERI SEMBILAN: HALATUJU DAN CABARAN

  Abd Hamid Abd Murad et al
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.50
 • AMALAN PEWARISAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TANAH ADAT DI KALANGAN MASYARAKAT: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN

  Mohammad Zaharuddin Zakaria et al
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.52
 • DINAMIKA UNDANG-UNDANG TANAH ADAT DI NEGERI SEMBILAN: KAJIAN PERKEMBANGAN DAN ISU UNDANG-UNDANG

  Adzidah Yaakob, Hendun Abd Rahman Shah, Suraiya Osman, Abidah Abd Ghafar, Norfadhilah Mohd Ali, Farah Salwani Muda, Dina Imam Supaat, Syahirah Abdul Shukor, Arif Fahmi Md Yusof, Normala Basir
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.45
 • KAJIAN URUF SEBAGAI JUSTIFIKASI PENERIMAAN DALAM TANAH ADAT- SATU ANALISA FIQH

  Yasmin Hanani Mohd Safian et al
  DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.49