Published: 2017-12-29

PUNISHMENT FOR POLYGAMY DOER IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW “FIQH” IN INDONESIA

Nurcahaya Nurcahaya, Akbarizan Akbarizan, Muhammad Absor, Afdhol Rinaldi

47-58

KONSEP AL-‘ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEWARISAN TANAH ADAT MENURUT ADAT PERPATIH DI MALAYSIA

Setiyawan Gunardi, Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab. Rahman, Muneer Ali Abdul Rab, Mahmoud Mohamed Ali, Fithriah Wardi, Nik Rahim Nik Wajis, Mohamad Ikwan Hami

161-177

KAEDAH PELAKSANAAN SISTEM DIAT DALAM KES-KES KEMALANGAN JALANRAYA DI MALAYSIA; SATU TINJAUAN AWAL

Lukman Abdul Mutalib, Muhammad Aunurrachim Mas’ad, Resali Muda, Zulkifli Hasan, Lukmanul Hakim Hj Hanafi

194-213

علاقة الدولة الإسلامية بغير المسلمين في رأي رشيد رضا من خلال تفسيره المنار

Abdoul Karim Touré, Fauzi Mohd Amin, A.Irwan Santeri Doll Kawaid, Syed Najihuddin Syed Hassan, Zulhilmi Mohamed Nor, Norullisza Khosim

214-232